Нові доплати, нові зарплати: кому із педагогів збільшують зарплату у січні? Повний перелік

Змінились не тільки розміри надбавок і доплат, а й передумови для їх нарахування – частина документів втратили чинність

З 1 січня 2022 року за окремі види педагогічної діяльності у закладах освіти встановлено підвищені посадові оклади та доплати (згідно з постановою КМУ від 28 грудня 2021 року №1391).

Натомість декілька нормативних документів, які регулювали виплату доплат і надбавок, втратили чинність.

Про це повідомляє Служба освітнього омбудсмена України.

ПІДВИЩЕННЯ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ ПРАЦІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Урядовою постановою встановлено підвищення посадових окладів за роботу у певних типах закладів та установ освіти з 1 січня 2022 року:

 • Керівникам закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів понад 1 000 осіб за кожні 700 учнів понад 1000 осіб – 5%;
 • Керівникам закладів дошкільної освіти з кількістю дітей понад 60 осіб за кожні наступні 60 дітей – 3%;
 • Педагогічним працівникам і керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом і відповідним спрямуванням, у закладах спеціалізованої освіти мистецького, спортивного, військового та наукового спрямування, інших закладах спеціалізованої освіти, визначених законодавством – 10%;
 • Керівним і педагогічним працівникам у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах, які створені до введення в дію Законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту» як заклади II, II-III, III ст. із поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю, з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою, до приведення установчих документів таких закладів у відповідність із зазначеними Законами – 10%;
 • Педагогічним працівникам та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у вищих професійних (професійно-технічних) училищах, центрах професійної (професійно-технічної) освіти та закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти із специфічними умовами навчання – 10%;
 • Педагогічним працівникам, помічникам вихователів і керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах освіти інтернатного типу або які мають структурний підрозділ (інтернат, пансіон тощо) – 10%;
 • Педагогічним працівникам, помічникам вихователів та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальних, санаторних), у закладах освіти для дітей, які потребують особливих умов виховання та тривалого лікування (або за наявності у закладах освіти таких класів, груп);
 • + у закладах освіти при установах виконання покарань, приймальниках-розподільниках для дітей, школах соціальної реабілітації та професійних училищах соціальної реабілітації, центрах медико-соціальної реабілітації дітей, спеціальних виховних установах Державної кримінально-виконавчої служби, притулках для дітей, соціально-реабілітаційних центрах (дитячих містечках), центрах соціально-психологічної реабілітації дітей;
 • + у будинках дитини, дитячих будинках і закладах загальної середньої освіти інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 20%;
 • Педагогічним працівникам, помічникам вихователів та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах), інших спеціальних закладах освіти (професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти) (або за наявності спеціальних груп, класів); в інклюзивно-ресурсних центрах, логопедичних пунктах – 25%;
 • Педагогічним працівникам, помічникам вихователів та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках і закладах загальної середньої освіти інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (або за наявності в них груп, класів), де навчаються діти з особливими освітніми потребами чи які потребують тривалого лікування;
 • + у протитуберкульозних установах, закладах, відділеннях для дітей, хворих на активні форми туберкульозу – 30%;
 • Педагогічним працівникам у закладах і установах охорони здоров’я (дитячих лікарнях (відділеннях), дитячих санаторіях тощо), соціального захисту (центрах комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, відділеннях для дітей з інвалідністю в установах для дорослих, центрах ранньої реабілітації дітей з інвалідністю тощо) 15-20%;
 • Завідувачам навчальної (педагогічної) частини у закладах і установах охорони здоров’я (дитячих лікарнях (відділеннях), дитячих санаторіях тощо) – 15-20%;
 • Методистам організаційно-методичних кабінетів обласних дитячих клінічних лікарень – 10%;
 • Методистам у закладах післядипломної освіти (підвищення кваліфікації педагогічних працівників), обласних навчально-методичних (науково-методичних, методичних) кабінетах (центрах) – 15%;
 • Керівникам, консультантам, психологам у центрах професійного розвитку педагогічних працівників – 10%;
 • Керівнику Київського палацу дітей та юнацтва – 10%;
 • Керівникам найбільших закладів позашкільної освіти, завідувачам відділів, лабораторій, кабінетів Київського палацу дітей та юнацтва – 5%;
 • Керівникам оздоровчих таборів з цілодобовим перебуванням дітей, закладів дошкільної освіти з цілодобовим перебуванням дітей або таких, в яких є групи (група) з цілодобовим перебуванням дітей – 5%;
 • Керівникам, заступникам керівників, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, завідувачам філій, старшим майстрам, майстрам виробничого навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що здійснюють підготовку робітників для підприємств вугільної, сланцевої промисловості, чорної і кольорової металургії та організацій, що проводять гірничо-капітальні роботи; старшим майстрам, майстрам виробничого навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, в яких здійснюється навчання професіям художніх ремесел – 5%;
 • Керівникам закладів фахової передвищої освіти, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, міжшкільних ресурсних центрів, закладів професійної (професійно-технічної) освіти та закладів інших типів, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників, із кількістю учнів (студентів) понад 800 осіб за кожні 600 учнів понад 800 осіб – 5%.

У службі освітнього омбудсмена наголошують, що розмір розраховується у відсотках від посадового окладу (ставки заробітної плати).

ЯКІ ДОПЛАТИ НИНІ Є В ОСВІТЯН

В основному доплати компенсують педпрацівнику заробітну плату за збільшення обсягу роботи, часу її виконання та напруженість роботи.

Доплати можуть встановлюватися законодавством, засновниками та/або керівником закладу освіти, який  погоджує їх із  профспілковим  комітетом.

ЗА КЛАСНЕ КЕРІВНИЦТВО

Втратили чинність постанова Кабміну від 25 серпня 2004 р. №1096  «Про встановлення розміру доплати  за окремі види педагогічної діяльності», відповідно  норма щодо виплати за класне керівництво у підготовчих та  I-IV класах закладів загальної середньої освіти – це доплата 20%. У V-XI (XII) класах – 25%.

Оновлені доплати за класне керівництво:

 • вчителям та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) у 1-4 та підготовчих класах у закладах загальної середньої освіти (у тому числі в закладах освіти при установах виконання покарань) – 20%;
 • вчителям та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) у 5-11 (12) класах у закладах загальної середньої освіти (у тому числі в закладах освіти при установах виконання покарань) – 25 %;
 • викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти – 20%.

 ЗА ПЕРЕВІРКУ НАВЧАЛЬНИХ РОБІТ УЧНІВ

Втратили чинність постанова Кабміну від 25 серпня 2004 р. №1096  «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» і відповідно норма щодо перевірки навчальних робіт (зошитів, письмових робіт) про те, що у I-IV  класах закладів загальної середньої освіти – доплата 15%, у V-XI  (XII) класах – 10-20% й ця доплата залежить від педагогічного навантаження вчителя.

Оновлені доплати за перевірку навчальних робіт учнів:

 • Вчителям (у т.ч. тим, які проводять індивідуальні та групові заняття з учнями, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою або на педагогічному патронажі) у підготовчих та 1-4 класах закладів загальної середньої освіти усіх типів і найменувань. Така доплата встановлюється основному вчителю незалежно від навантаження – 15%;
 • Вчителям (у т.ч. тим, які проводять індивідуальні та групові заняття з учнями, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою або на педагогічному патронажі) у 5-11 (12) класах закладів загальної середньої освіти, викладачам, старшим викладачам у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти у таких розмірах:

з мови та літератури – 20%;

 

з математики – 15%;

 

з іноземної мови, технічної механіки (конструювання) та креслення – 10%.

 • Така доплата встановлюється залежно від педагогічного навантаження вчителя чи викладача з предметів, за якими встановлена доплата за перевірку навчальних робіт 10-20%.

ЗА КЕРІВНИЦТВО

Втратили чинність постанова Кабміну від 25 серпня 2004 р. №1096  «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» і відповідно норма доплати за керівництво предметними (цикловими) і методичними комісіями у закладах загальної   середньої та професійної (професійно-технічної) освіти та вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації про 10-15%.

Оновлені доплати за керівництво:

 • Вчителям у закладах загальної середньої освіти, викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, старшим викладачам та викладачам у закладах фахової передвищої освіти за керівництво предметними, цикловими, методичними комісіями – 10-15 %;
 • У закладах фахової передвищої освіти у разі введення посади керівника (голови) циклової комісії доплата за керівництво цикловою комісією не встановлюється;
 • Вчителям (викладачам) у закладах загальної середньої освіти (початкових школах), мистецьких школах із кількістю здобувачів освіти до 20, в яких посада директора не вводиться, за керівництво таким закладом освіти – 25%;
 • Майстрам виробничого навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, на яких покладено організаційне, методичне керівництво навчально-виробничою діяльністю всіх майстрів за професією, працюючих в навчально-виробничій майстерні – 15%;
 • Керівнику закладу загальної середньої освіти, в якому організоване навчання учнів у класах (групах) з вечірньою (очною) та заочною формами здобуття освіти, за керівництво такими класами (групами) – 25%;
 • Керівникам, заступникам керівників, які відповідають за організацію навчально-виробничої роботи, та старшим майстрам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, в яких створені вечірні (змінні) групи, за організацію і керівництво навчально-виробничим навчанням учнів вечірніх (змінних) груп – 15%;
 • Керівнику гуртка у закладах позашкільної освіти, який здійснює керівництво відділом (за наявності у відділі не менше 10 гуртків одного профілю та за умови відсутності штатної посади завідувача відділу) – 15%.

ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ТА РОБОТУ В ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСАХ

Втратили чинність постанова Кабміну від 25 серпня 2004 р. №1096  «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» і відповідно норма доплати за роботу в інклюзивних класах 20% і встановлення цієї доплати педагогічним працівникам та помічникам вихователів тільки за години роботи у цих класах (групах).

Оновлені доплати за організацію інклюзивного навчання та роботу  в  інклюзивних  класах:

 • Керівнику закладу освіти, в якому організовано навчання осіб з особливими освітніми потребами і створено 3 і більше інклюзивних класи (групи), та заступнику керівника з навчальної роботи такого закладу освіти, в обов’язки якого входить організація інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами – 20%;
 • Педагогічним працівникам та помічникам вихователів у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти за роботу в інклюзивних класах (групах) – 20%.

ЗА ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

Залишається чинною доплата 10-15% за обслуговування комп’ютерної техніки, яка зазначена у п. 2 ч. 3 ст. 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Оновлена доплата за обслуговування комп’ютерної техніки:

Вчителям, викладачам та іншим працівникам, на яких покладено обслуговування комп’ютерної техніки, у закладах освіти, в яких створені кабінети інформатики – 10-15%.

 ЗА ВЕДЕННЯ ДІЛОВОДСТВА, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ВЕБСАЙТУ

Нова доплата вчителям, викладачам та іншим працівникам у закладах освіти, які відповідають за ведення діловодства, бухгалтерського обліку, вебсайту – 10%.

 ЗА ПОЗАКЛАСНУ РОБОТУ

Залишається чинною доплата 10-40% за проведення позакласної роботи з учнями відповідно до п.2 ч.3 ст. 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Оновлена доплата:

 • Педагогічним працівникам у закладах загальної середньої освіти усіх типів і найменувань за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів у таких розмірах – від 10-40%:

10% – за наявності 10-19 класів (класів-комплектів)

 

20% – за наявності 20-29 класів

 

30-40% – за наявності 30 і більше класів

 • Педагогічним працівникам у дитячих будинках і закладах загальної середньої освіти інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів (незалежно від кількості класів (груп) – 30%.

ЗА ЗАВІДУВАННЯ

Залишаються чинними такі розміри доплат за завідування:

 • навчальними (навчально-методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками, навчально-дослідними ділянками, кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами, паспортизованими музеями – 10-15%;
 • кабінетами інформатики та майстернями – 15-20%;
 • структурними підрозділами закладів освіти – 25%;
 • бібліотекою (медіатекою) або за бібліотечну роботу чи роботу з бібліотечним фондом підручників – 5-15%.

Оновлені доплати за завідування:

 • Вчителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти за завідування навчальними (навчально-методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками, навчально-практичними центрами, навчально-дослідними ділянками, кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами, паспортизованими музеями – 10-15%;
 • Вчителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти за завідування майстернями, кабінетами інформатики – 15-20%;
 • Керівним або іншим педагогічним працівникам, на яких покладено обов’язки завідування структурним підрозділом у закладах освіти, за завідування структурним підрозділом (пансіон (інтернат), філія, дошкільний підрозділ, позашкільний підрозділ, реабілітаційне відділення тощо), за умови відсутності штатної посади завідувача (керівника) такого структурного підрозділу – 25%;
 • Педагогічним працівникам у закладах позашкільної освіти за завідування майстернями та паспортизованими музеями – 15-20%;
 • Педагогічним працівникам у закладах позашкільної освіти за завідування навчальними кабінетами, лабораторіями, куточками живої природи, дендропарками, зимовим садом, навчально-дослідними ділянками, теплицями – 10-15%;
 • Викладачам, старшим викладачам у закладах фахової передвищої освіти за завідування вечірніми, заочними відділеннями, відділеннями за однією або кількома спеціальностями за умови відсутності штатної посади завідувача відділення – 15%;
 • Педагогічним працівникам закладу загальної середньої освіти, в якому організоване навчання учнів у класах (групах) з вечірньою (очною) та заочною формами здобуття освіти, за завідування заочним відділенням, навчально-консультативними пунктами – 10%;
 • Педагогічним та іншим працівникам, які проводять бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом підручників, у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти за завідування бібліотекою (медіатекою) за умови відсутності штатної посади завідувача бібліотеки (медіатеки) – 5-15%.

ДОПЛАТА ЗА СЕРТИФІКАЦІЮ

Залишаються чинними доплати педагогічним працівникам, які пройшли сертифікацію у розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката.

Оновлені доплати:

Педагогічним працівникам закладів освіти, які успішно пройшли сертифікацію, протягом строку дії сертифіката пропорційно обсягу педагогічного навантаження, що виконується на посаді, за якою пройдена сертифікація – 20%.

 ДОПЛАТИ ЗА ІНШІ ВИДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Оновлені доплати

 • Педагогічним працівникам закладів освіти з досвідом педагогічної діяльності не менше п’яти років за відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією), на яких за рішенням керівника закладу освіти покладено виконання обов’язків педагога-наставника для осіб, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника і протягом першого року роботи проходять педагогічну інтернатуру – 20%;
 • Керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, та іншим педагогічним працівникам позаміських оздоровчих таборів або таборів з цілодобовим перебуванням дітей, а також туристських походів, експедицій, екскурсій за систематичну роботу понад встановлену тривалість робочого часу – 15%;
 • Керівникам, заступникам керівників у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, учні (студенти) яких проживають у гуртожитках – 10% (граничний розмір).

Залишаються чинними доплати за інші види педагогічної (навчальної, виховної, методичної, організаційної) діяльності.

Засновник закладу освіти та/або заклад освіти, окрім визначених законом доплат, за трудовим договором та/або посадовою інструкцією, має право встановлювати додаткові види та розміри доплат, підвищення окладів за рахунок власних надходжень.

 

Засновники приватних, корпоративних закладів освіти мають право встановлювати інші розміри та умови оплати праці, винагороди та допомоги для педагогічних працівників.

 

Керівник або засновник закладу освіти не можуть скасовувати визначені законодавством доплати.

ЗА НАУКОВІ СТУПЕНІ ТА ЗВАННЯ

Залишаються чинними доплати:

За почесні, вчені, спортивні звання, наукові ступені – в розмірі 15-30% посадового окладу

 • якщо працівник має вчене звання професора, граничний розмір доплати йому встановлюється в розмірі 33% посадового окладу;
 • якщо доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника – у граничному розмірі 25% посадового окладу (ставки заробітної плати);
 • якщо працівник має науковий ступінь доктора наук – доплата йому встановлюється у граничному розмірі 25% посадового окладу (ставки заробітної плати);
 • якщо кандидата наук чи доктора філософії – у граничному розмірі 15% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Доплати за вчене звання або науковий ступінь встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням чи науковим ступенем.

Якщо працівник має 2 чи більше вчених звання або 2 наукові ступені, доплата встановлюється за одним (вищим) вченим званням, науковим ступенем.

Те, чи відповідає вчене звання та науковий ступінь профілю діяльності працівника на посаді, яку він обіймає, визначає керівник закладу освіти, установи освіти чи наукової установи.

 ДОПЛАТА ЗА РОБОТУ У НІЧНИЙ ЧАС

Залишається чинною доплата у розмірі до 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу) педагогічним працівникам за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 22:00 до 06:00.

 ДОПЛАТИ ЗА ДОДАТКОВУ РОБОТУ

Залишаються чинними доплати, що встановлюються за:

 • суміщення професій (посад);
 • розширення зони  обслуговування  чи  збільшення  обсягу виконуваної  роботи (вихователям  і помічникам вихователів дитячих дошкільних закладів за перевищення планової наповнюваності  груп);
 • за виконання поряд з основною роботою обов’язків тимчасово відсутніх  працівників.

Зауважимо! Їхні розміри та перелік суміщуваних професій (посад) не обмежуються, але ці доплати не можуть бути більшими за 50% від посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).

Вони виплачуються за рахунок і в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці). Конкретний розмір цих доплат встановлюється за фактично виконаний обсяг робіт. Доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника закладу освіти його штатним заступникам не виплачуються. 

Такі доплати не встановлюються керівникам закладів освіти, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів закладів освіти та їх заступникам.

НАДБАВКИ ДЛЯ ОСВІТЯН

Керівники закладів освіти мають право в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці) встановлювати надбавки, а самим керівникам надбавки затверджуються органами управління.

Надбавки виконують заохочувальну функцію заробітної плати  Тобто основне призначення надбавок – стимулювати педагогічних працівників підвищувати свою професійну майстерність, працювати краще, проявляти творчий потенціал та креативність.

ПІДВИЩЕНА СТАВКА ПОСАДОВОГО ОКЛАДУ ЗА ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ

Залишаються чинними надбавки за  звання  «Вчитель-методист», «Викладач-методист» ставки заробітної плати і посадові оклади підвищуються на 15%, а за звання «Старший вчитель», «Старший викладач», «Вихователь-методист», «Педагог-організатор-методист», «Старший вожатий-методист», «Практичний психолог-методист», «Керівник гуртка-методист», «Старший вихователь» на 10%.

За почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР «народний» – надбавка 40%, «заслужений» – надбавка 20% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Оновлені надбавки:

 • Педагогічним працівникам, яким за результатами атестації присвоєні педагогічні звання «вчитель-методист», «викладач-методист», «вихователь-методист», «майстер виробничого навчання I категорії» - 15%;
 • Педагогічним працівникам, яким за результатами атестації присвоєні педагогічні звання «старший вчитель», «старший викладач», «старший вихователь», «керівник гуртка – методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «старший вожатий-методист», «майстер виробничого навчання II категорії» – 10%;
 • Майстрам виробничого навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, міжшкільних ресурсних центрах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, які мають звання «Майстер-кухар», «Майстер-кондитер» і перейшли на цю роботу з підприємств громадського харчування – 20%;
 • Керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи за звання «Народний майстер» – 10%.

 НАДБАВКА ЗА ЗНАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Залишаються чинними надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови:

однієї європейської – 10%

 

однієї східної, угро-фінської або африканської – 15%

 

двох і більше мов – 25% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Ця надбавка не встановлюється працівникам, для яких знання іноземної мови передбачено посадою, і це підтверджується відповідним документом

Оновлені надбавки:

 • Керівним та педагогічним працівникам, які володіють іноземною мовою і застосовують її в практичній роботі, у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням іноземної мови, закладах фахової передвищої освіти – 10%;
 • Керівним та педагогічним працівникам у закладах дошкільної освіти, в яких спілкування з дітьми здійснюється іноземною мовою – 5%.

 НАДБАВКА ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ ІРЦ

З  1 січня встановлюється надбавка не менше 25% педагогічним    працівника інклюзивно-ресурсних центрів, відповідно до п.1 Постанови Кабміну від 23 березня 2011 р. №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів».

Оновлена надбавка:

педагогічним працівникам, помічникам вихователів та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах), інших спеціальних закладах освіти (професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти) (або за наявності спеціальних груп, класів); в інклюзивно-ресурсних центрах, логопедичних пунктах – 25%.

СТИМУЛЮЮЧІ НАДБАВКИ

Залишаються чинними вимоги, що стимулюючі надбавки встановлюються:

 • за високі творчі та виробничі досягнення педагогічного працівника, залежно від особистого внеску кожного працівника;
 • за виконання особливо важливих (термінових) робіт  на  строк  їх  виконання;
 • за складність та напруженість у роботі.

Максимальний розмір цих надбавок для одного працівника не має перевищувати 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної сітки). Це обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

Керівник закладу освіти може зменшити або повністю скасувати ці надбавки, якщо якість роботи педагогічного працівника погіршується, він виконує завдання несвоєчасно.

 НАДБАВКА ЗА ПРЕСТИЖНІСТЬ ПРАЦІ

Залишається чинною надбавка за престижність праці. Вона не може бути меншою за 5% і не може перевищувати 30% посадового окладу, незалежно від підпорядкування закладів освіти.

Її розмір встановлює керівник закладу в  межах фонду оплати праці та на весь обсяг навчального навантаження, що виконує працівник. 

НАДБАВКА ЗА АПРОБАЦІЮ НУШ

Залишається чинною надбавка за апробацію НУШ,  яка встановлюється для керівників шкіл, їхніх заступників на посадах педагогічних працівників та вчителів шкіл, у  яких  апробують  державний  стандарт початкової  освіти  відповідно  до  Концепції «Нова українська школа» на період до 2029 року та шкіл, у яких навчання хоча б в одному з початкових класів здійснюватиметься за цим державним стандартом, ця надбавка встановлюється у розмірі не менше 20%.

 НАДБАВКА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ З НАВЧАННЯМ МОВАМИ НАЦМЕНШИН

Залишається чинною надбавка, яка нараховується вчителям  української  мови  і  літератури  шкіл  з навчанням мовами  національних  меншин у розмірі не менше 20%.

 НАДБАВКА ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

Залишається чинною надбавка за вислугу років педагогічним працівникам. Вона виплачується щомісяця:

 • якщо вислуга років становить понад 3 роки – 10%,
 • понад 10 років – 20%,
 • понад 20 років – 30% посадового окладу.

 НАДБАВКА ЗА СПОРТИВНІ ЗВАННЯ

Залишаються чинними надбавки за спортивні звання:

 • «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту» – 20%,
 • «майстер спорту міжнародного классу» – 15%,
 • «майстер спорту» – 10% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання нараховуються працівникам у тому випадку, якщо їхня діяльність за профілем збігається з його почесним або спортивним званням. Якщо є 2 або більше звань, надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.

Те, чи відповідає почесне або спортивне звання профілю діяльності працівника на посаді, що він обіймає, визначає керівник закладу освіти.

Радіо Трек: НОВИНИ

Радіо ТРЕК у Telegram.
Viber: 063-734-106-4
Богдана Карц

Богдана Карц

Відкрити плей-лист

Знайдена картка Приватбанку

 Знайдена картка Приватбанку, універсальна. Територія газотрону. Поверну власнику який назве останні чотири цифри. +380975244009 [media=267008]

Знайдене пенсійне посвідчення

20.01.2022 на вул.Чорновола у Рівному водій VW Sharan BK2748CH Маркушевський В.О. втратив своє пенсійне посвідчення. Аби забрати документи завертайтесь за номером 0677954878

Ключі

Знайдено ключі, на вулиці Вербовій у Рівному біля кафе «Любава». Поверну власнику +380680393490 [media=266598]

Більше оголошень