ON-LINE
Опитування

Чи важлива для вас думка журналіста?

Не більше, ніж інших. - 26%
Важлива. - 21%
Я від журналіста ніякої думки не чекаю. - 17%
Всі вони заанґажовані. - 17%
А чия думка зараз має значення? - 17%